Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại

Trước khi tiến hành hoạt động khuyến mại, thương nhân cần tiến hành thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hiện hành. Hiện nay pháp luật quy định khá chặt chẽ về thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại khiến cho nhiều thương nhân khó khăn trong quá trình thực hiện thủ tục trên. Để giúp quý vị thuận lợi hơn trong quá trình tiến hành thủ tục, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây:

Bao gồm các trường hợp sau:

+ Thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại quy định tại Khoản 1 Điều này có tổng giá trị giải thưởng, quà tặng dưới 100 triệu đồng;

+ Thương nhân chỉ thực hiện bán hàng và khuyến mại thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử, website khuyến mại trực tuyến.

* Mời bạn xem thêm: Thủ tục thông báo thực hiện khuyến mãi

Hoạt động khuyến mãi

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất Thông báo thực hiện khuyến mại theo mẫu số 01 phụ lục ban hành kèm theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP. Nội dung thông báo thực hiện khuyến mại bao gồm: 

+ Tên thương nhân thực hiện khuyến mại

+ Tên chương trình khuyến mại;

+ Địa bàn thực hiện khuyến mại (các tỉnh, thành phố nơi thương nhân thực hiện khuyến mại);

+ Hình thức khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại;

+ Hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại (giải thưởng, quà tặng);

+ Thời gian thực hiện khuyến mại;

+ Khách hàng của chương trình khuyến mại (đối tượng hưởng khuyến mại);

+ Cơ cấu giải thưởng và tổng giá trị giải thưởng của chương trình khuyến mại;

+ Nội dung chi tiết chương trình khuyến mại.

+ Trường hợp nhiều thương nhân cùng phối hợp thực hiện chương trình khuyến mại thì phải nêu rõ tên của các thương nhân cùng thực hiện, nội dung tham gia cụ thể và trách nhiệm cụ thể của từng thương nhân tham gia thực hiện trong chương trình

Thứ hai, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh pho to (có đóng dấu treo)

Bước 1: Thương nhân thực hiện thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại chuẩn bị hồ sơ có thành phần như trên

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ

Cách thức thông báo:

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo qua đường bưu điện đến các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo trực tiếp tại trụ sở các Sở Công Thương nơi tổ chức khuyến mại

+ Nộp 01 hồ sơ thông báo qua thư điện tử kèm chữ ký điện tử hoặc kèm bản scan Thông báo thực hiện khuyến mại có chữ ký và đóng dấu của thương nhân đến địa chỉ thư điện tử đã được các Sở Công Thương công bố

+ Sử dụng hệ thống dịch vụ công trực tuyến do Sở Công Thương cung cấp.

 Bước 3: Nhận kết quả

Sau khi thương nhận đã thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước thì cơ quan quản lý nhà nước phải công khai bằng các hình thức phù hợp ( văn bản, trang tin điện tử hoặc các hình thức khác có tác dụng tương đương) và không sớm hơn thời gian bắt đầu của chương trình khuyến mại. Nội dung thông tin phải công khai bao gồm:

Thứ nhất, Tên thương nhân thực hiện;

Thứ hai, Nội dung chi tiết chương trình;

Thứ ba, Thời gian thực hiện khuyến mại;

Thứ tư, Địa bàn thực hiện khuyến mại.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về Thủ tục thông báo hoạt động khuyến mại. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com