Thủ Tục Tuyên Bố Phá Sản Doanh Nghiệp

Tại Luật Doanh nghiệp 2020 có quy định về trường hợp doanh nghiệp phá sản. Tuy nhiên doanh nghiệp thường không có nhiều kiến thức pháp lý liên quan đến vấn đề này. Do đó để các quý khách hàng hiểu rõ hơn về thủ tục pháp lý này, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng thủ tục phá sản doanh nghiệp và các hậu quả pháp lý liên quan.

Theo quy định tại Khoản 2 điều 4 Luật Phá sản 2014 thì “Phá sản là tình trạng của doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán và bị Tòa án nhân dân ra quyết định tuyên bố phá sản.”

Dựa vào định nghĩa nêu trên, có thể thấy, để một doanh nghiệp bị phá sản thì doanh nghiệp đó phải có đủ các điều kiện:

* Xem thêm: Thủ tục tuyên bố phá sản công ty cổ phần

Hậu quả pháp lý khi phá sản doanh nghiệp

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Chánh án Tòa án nhân dân phân công một Thẩm phán hoặc Tổ Thẩm phán gồm 03 Thẩm phán giải quyết đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản.

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày được phân công, Thẩm phán phải xem xét đơn yêu cầu và xử lý như sau:

Thông báo việc xử lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản phải bằng văn bản và gửi cho người nộp đơn và doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán biết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày thụ lý đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, Thẩm phán phải ra quyết định mở hoặc không mở thủ tục phá sản, trừ trường hợp quy định tại Điều 105 của Luật này.

Thẩm phán ra quyết định mở thủ tục phá sản khi doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Trường hợp cần thiết, trước khi ra quyết định mở thủ tục phá sản, Thẩm phán có thể triệu tập phiên họp với sự tham gia của người nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, chủ doanh nghiệp hoặc đại diện hợp pháp của doanh nghiệp, hợp tác xã bị yêu cầu mở thủ tục phá sản, cá nhân, tổ chức có liên quan để xem xét, kiểm tra các căn cứ chứng minh doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán.

Quyết định mở thủ tục phá sản của Tòa án nhân dân phải được gửi cho người nộp đơn, doanh nghiệp, hợp tác xã mất khả năng thanh toán, chủ nợ, Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp, cơ quan thi hành án dân sự, cơ quan thuế, cơ quan đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, hợp tác xã có trụ sở chính và đăng trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia, Cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân và 02 số báo địa phương liên tiếp nơi doanh nghiệp hợp tác xã mất khả năng thanh toán có trụ sở chính.

Triệu tập Hội nghị chủ nợ:

Hội nghị chủ nợ lần thứ nhất (hoãn Hội nghị chủ nợ);

Hội nghị chủ nợ lần thứ hai:

=> Thông qua hội nghị chủ nợ, doanh nghiệp có thể được phục hồi hoạt động kinh doanh hoặc bị phá sản.

Nếu doanh nghiệp đưa ra được kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh thì sẽ được phục hồi nếu kế hoạch đó được thông qua

Nếu doanh nghiệp không đưa ra được kế hoạch phục hồi hoạt động kinh doanh thì sẽ bị phá sản

* Có thể bạn quan tâm: Hậu quả pháp lý khi doanh nghiệp phá sản

Trên đây là một số tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về thủ tục tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn liên quan đến vấn đề này, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn, hỗ trợ trực tiếp.