Thủ tục xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp

Thời hạn sử dụng đất được hiểu là khoảng thời gian mà người sử dụng đất được nhà nước giao đất, cho thuê đất để sử dụng, để ở, để trồng trọt….phát triển kinh tế. Như vậy, đó là một khoảng thời gian xác định được Luật định để thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, tạo điều kiện để cơ quan nhà nước có thể kiểm soát, quản lý được người sử dụng đất trên phạm vi cả nước. Để quá trình sử dụng đất được đúng pháp luật, người sử dụng đất cần nắm rõ thời hạn sử dụng đất nông nghiệp của mình.

Trong quá trình sử dụng  hộ gia đình, cá nhân có quyền yêu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất, trong trường hợp này quý khách cần tiền hành thủ tục xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp theo đúng quy định của pháp luật. Sau đây, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết hữu ích liên quan đến thủ tục trên.

Theo quy định của pháp luật đất đai hiện hành, những loại đất thuộc nhóm đất nông nghiệp bao gồm:

Xác định thời hạn sử dụng đất

Đối tượng thực hiện thủ tục xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp: Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đang sử dụng đất nông nghiệp được Nhà nước giao, công nhận, nhận chuyển quyền sử dụng đất, khi hết thời hạn sử dụng đất thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai (Hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp đã được giao đất, công nhận quyền sử dụng đất, nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành, khi hết thời hạn sử dụng đất nếu có nhu cầu thì được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 126 của Luật này.

Thời hạn sử dụng đất được tính từ ngày 15 tháng 10 năm 2013 đối với trường hợp hết hạn vào ngày 15 tháng 10 năm 2013 theo quy định của Luật đất đai năm 2003; tính từ ngày hết thời hạn giao đất đối với trường hợp hết hạn sau ngày 15 tháng 10 năm 2013) mà không phải làm thủ tục điều chỉnh thời hạn sử dụng đất nêu có nhu cầu xác nhận lại thời hạn sử dụng đất trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thì tiến hành thủ tục theo các bước sau: 

Bước 1: Người sử dụng đất nộp hồ sơ đề nghị xác nhận lại thời hạn sử dụng đất;

Bước 2: Tiến hành nộp hồ sơ lên Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất kiểm tra hồ sơ, xác nhận hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp mà chưa có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và chuyển hồ sơ đến Văn phòng đăng ký đất đai;

Bước 3:  Văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra hồ sơ; xác nhận thời hạn được tiếp tục sử dụng đất theo thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 126 và Khoản 3 Điều 210 của Luật Đất đai vào Giấy chứng nhận đã cấp; chỉnh lý, cập nhật vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai và trao Giấy chứng nhận cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.

>> Xem thêm: Thủ tục chuyển đổi đất nông nghiệp sang đất ở

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục xác định lại thời hạn sử dụng đất nông nghiệp. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com