Thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm tiếng Trung Tại Hà Nội

Hiện nay, bên canh tiếng anh thì tiếng trung cũng trở nên phổ biến hơn trong đời sống của người Việt Nam. Cũng bởi vì Trung Quốc là một quốc gia phát triển, có tiềm lực kinh tế lớn, hiện nay vốn đầu tư nước ngoài từ Trung Quốc vào Việt Nam cũng tăng mạnh. Chính vì thế nhu cầu học tiếng trung cũng tăng hơn so với những năm trước đây nhằm tăng cơ hội tìm kiếm việc làm, tìm hiểu văn hóa quốc gia này.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của mọi người, nhiều quý khách hàng của vbatdongsan muốn thành lập trung tâm dạy tiếng trung nhưng lại chưa rõ các quy định hiện hành về thành lập, cấp giấy phép trung tâm tiếng trung. Để giúp quý khách hàng thuận lợi hơn trong quá trình thành lập cũng như cấp Giấy phép, vbatdongsan xin gửi tới quý vị bài viết sau đây: 

Giấy phép thành lập trung tâm tiếng trung

Thứ nhất, Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội và quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục của địa phương đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Thứ hai, Đề án thành lập trung tâm tiếng trung xác định rõ: Mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình và nội dung đào tạo, bồi dưỡng; đất đai, cơ sở vật chất, thiết bị, địa điểm dự kiến, tổ chức bộ máy, nguồn lực và tài chính; phương hướng chiến lược xây dựng và phát triển trung tâm tiếng trung.

Thứ nhất, Có đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên đạt chuẩn theo quy định, đáp ứng yêu cầu hoạt động của trung tâm.

 Giáo viên là người Việt Nam đủ điều kiện dạy ngoại ngữ khi đạt một trong các tiêu chuẩn sau:

Đối với giao viên là người bản ngữ: Giáo viên là người bản ngữ dạy ngoại ngữ (đối với từng ngoại ngữ cụ thể): Có bằng cao đẳng trở lên và chứng chỉ đào tạo dạy ngoại ngữ phù hợp.

Thứ hai, Có cơ sở vật chất, trang thiết bị, chương trình, tài liệu dạy học, nguồn kinh phí phù hợp, bảo đảm chất lượng giáo dục theo kế hoạch xây dựng, phát triển và quy mô hoạt động của trung tâm

Thành phần hồ sơ bao gồm:

Thứ nhất, Tờ trình đề nghị thành lập trung tâm tiếng trung.

Thứ hai, Đề án thành lập trung tâm ngoại ngữ gồm các nội dung: Tên trung tâm, địa điểm đặt trung tâm, sự cần thiết và cơ sở pháp lý của việc thành lập trung tâm; mục tiêu, nhiệm vụ của trung tâm; chương trình giảng dạy, quy mô đào tạo; cơ sở vật chất của trung tâm; cơ cấu tổ chức của trung tâm, sơ yếu lý lịch của người dự kiến làm Giám đốc trung tâm tiếng trung.

Thứ ba, Dự thảo nội quy tổ chức hoạt động của trung tâm tiếng trung.

>> Xem thêm: Thủ tục thành lập trung tâm ngoại ngữ

(1)Giám đốc đại học, học viện, hiệu trưởng trường đại học, trường cao đẳng sư phạm quyết định thành lập trung tâm tiếng trung trong khuôn viên nhà trường

(2)Người đứng đầu tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế được pháp luật cho phép thành lập các trung tâm đào tạo trực thuộc có thẩm quyền quyết định đối với các trung tâm tiếng trung trực thuộc

(3) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập các trung tâm tiếng trung trực thuộc; cho phép thành lập các trung tâm tiếng trung thuộc đại học, học viện, trường đại học, trường cao đẳng sư phạm nằm ngoài khuôn viên của trường và các trung tâm tiếng trung quy định tại (2).

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Thủ tục xin cấp giấy phép trung tâm tiếng trung tại hà nội. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com