Thuận An Bình Dương phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại I

Trong nhiệm kỳ 2015- 2020, TP.Thuận An đã xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển đô thị, nâng cấp đơn vị hành chính từ thị xã lên thành phố trực thuộc tỉnh, cơ bản đạt các tiêu chí đô thị loại II giai đoạn 2019- 2020. Yêu cầu đặt ra cho giai đoạn 2020-2025 của TP.Thuận An là tập trung tối đa nguồn lực để đầu tư cơ sở hạ tầng đạt các tiêu chí đô thị loại I, đưa Thuận An trở thành đô thị văn minh, giàu đẹp vào năm 2025.

TP.Thuận An ngày càng xanh, sạch, đẹp
 
Đầu tư phát triển hạ tầng đồng bộ
 
Từ năm 2016 đến nay, TP.Thuận An đã tập trung chỉ đạo, huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật – xã hội theo hướng đô thị; triển khai hiệu quả quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị đến năm 2020 cơ bản đạt kế hoạch đề ra. Diện mạo đô thị Thuận An từng bước có những chuyển biến rõ rệt.

 
Hiện nay, quy hoạch chung TP.Thuận An đang được triển khai điều chỉnh tổng thể nhằm phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế – xã hội (KT-XH) của địa phương, quy hoạch phát triển KT-XH của tỉnh, quy hoạch vùng và các quy hoạch ngành khác có liên quan. Đến nay, trên địa bàn TP.Thuận An đã phê duyệt thêm 56 quy hoạch chi tiết khu nhà ở, với tổng diện tích khoảng 143,761 ha, góp phần chỉnh trang đô thị và phát triển nhà ở cho đô thị Thuận An. Nâng tổng số quy hoạch chi tiết khu nhà ở trên địa bàn lên 110 khu với diện tích 1.114,6 ha.

 
TP.Thuận An đang tập trung phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật đô thị, trong đó tập trung phát triển các tuyến đường kết nối. Thành phố đã hoàn thành và đưa vào sử dụng các tuyến đường Thuận Giao 02, Thuận Giao 10, Hưng Định 23, Hưng Định 24, An Sơn 01, Bình Nhâm 82. Hiện TP.Thuận An đang đầu tư các dự án như xây dựng cơ sở hạ tầng khu tái định cư phường An Thạnh; nâng cấp mở rộng đường Thuận Giao 25… Bên cạnh đó, thành phố đã chuẩn bị đầu tư các dự án gồm nâng cấp mở rộng đường miếu Đông Tư, Châu Văn Tiếp, đường vào khu Trung tâm Văn hóa thể dục thể thao. Về giao thông thủy nội địa, UBND tỉnh đã phê duyệt quy hoạch bến thủy nội địa sông Sài Gòn, khi triển khai sẽ góp phần phát triển du lịch sinh thái khu vực, vận tải hàng hóa của địa phương và vùng phụ cận.

 
Trong công tác cấp thoát nước, vệ sinh môi trường, chiếu sáng, cây xanh, TP.Thuận An đã chú trọng đầu tư, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và nâng cao đời sống người dân. Hiện 19/47 tuyến đường được trồng cây xanh, đã đầu tư xây dựng 3 hoa viên vừa và nhỏ từ quỹ đất công với tổng kinh phí các công trình 1,53 tỷ đồng. Thành phố chuẩn bị đầu tư Hoa viên Lái Thiêu, diện tích 11.000m2; Hoa viên khu phố 2 (phường An Phú), diện tích 4.500m2; công viên tại trường THCS Tân Thới cũ (Bình Nhâm), diện tích 2.248m2; Công viên An Phú, diện tích 7.059m2. Bên cạnh đó, thành phố đã đầu tư chỉnh trang hoàn thành 9 công trình vỉa hè, tổng kinh phí 35,27 tỷ đồng; đang chuẩn bị đầu tư chỉnh trang cho 5 công trình với tổng kinh phí khoảng 27,4 tỷ đồng.

 
Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của con em trên địa bàn, TP.Thuận An đã triển khai thực hiện kế hoạch về đầu tư cơ sở vật chất trường lớp, nâng cao chất lượng dạy và học giai đoạn 2016-2020. Cụ thể, thành phố đã đầu tư xây dựng 11 dự án gồm 2 trường mẫu giáo, 3 trường tiểu học, 6 trường THCS. Bên cạnh việc đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, thành phố đã đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư công trình giáo dục. Từ năm 2016 đến nay đã phát triển thêm 17 trường mầm non ngoài công lập nhằm phục vụ nhu cầu trên địa bàn. Trong lĩnh vực y tế, văn hóa, thành phố đã tập trung đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa theo kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016-2020; đầu tư trang thiết bị cho trung tâm y tế phục vụ việc điều trị và chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn; xây dựng khối y tế dự phòng với tổng kinh phí 94,27 tỷ đồng, góp phần nâng cao chất lượng y tế của thành phố.

 
Thuận An đột phá và lan tỏa

 
Giai đoạn 2020-2025, TP.Thuận An phát triển đô thị trên nguyên tắc tạo động lực phát triển KT-XH, là hạt nhân thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế ở thành phố và các xã, phường theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Huy động các nguồn lực tiếp tục đầu tư phát triển đồng bộ, hiện đại kết cấu hạ tầng KT-XH theo hướng hạ tầng giao thông vận tải phải đi trước một bước nhằm gắn kết các đầu mối giao thông, tạo lực cho các ngành dịch vụ phát triển.

 
Bên cạnh đó, thành phố ưu tiên nguồn vốn đầu tư công để tập trung thực hiện cho những dự án quan trọng, tạo sự đột phá và có sức lan tỏa lớn, bảo đảm sự quản lý chặt chẽ của Nhà nước và gắn với lộ trình nâng cấp đô thị đạt các tiêu chí loại I, song song với phát triển dịch vụ, đưa Thuận An thành đô thị văn minh, giàu đẹp vào năm 2025. Dựa trên cơ sở quy hoạch chung được duyệt để đầu tư các công trình hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là các dự án thuộc khung kỹ thuật hạ tầng giao thông…

 
TX.Thuận An được Bộ Xây dựng công nhận là đô thị loại III năm 2017. Thực hiện rà soát các chỉ tiêu đô thị loại II, tự chấm điểm phân loại đô thị, qua đó xác định sơ bộ đô thị Thuận An đạt khoảng 85,21điểm/100 điểm, cơ bản đạt tiêu chuẩn đô thị loại II. Tháng 1-2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 14 ban hành Nghị quyết 857/NQ-UBTVQH14 về việc thành lập TP.Thuận An trực thuộc tỉnh Bình Dương.