Trình tự thủ tục thanh toán xóa nợ tiền sử dụng đất

Xóa nợ tiền sử dụng đất được đặt ra đối với hộ gia đình, cá nhân đã tiến hành ghi nợ tiền sử dụng đất trong trường hợp được giao đất tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất theo quy định của pháp luật về đất đai. Theo quy định của pháp luật thì trong thời hạn 05 năm, hộ gia đình, cá nhân cần tiến hành thanh toán hết số tiền đã ghi nợ.

Vậy tình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất được quy định như thế nào? Hãy theo dõi bài viết dưới đây của vbatdongsan để biết rõ những thông tin hữu ích.

+ Giấy chứng nhận (bản gốc)

+ Chứng từ nộp tiền sử dụng đất (bản gốc) 

Xóa nợ tiền sử dụng đất

+ Việc chuyển nhượng, tặng cho, thế chấp, bảo lãnh, góp vốn bằng quyền sử dụng đất chỉ được thực hiện khi hộ gia đình, cá nhân hoàn thành việc thanh toán nợ tiền sử dụng đất với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

+ Đối với trường hợp thừa kế quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật mà chưa trả hết nợ tiền sử dụng đất thì người nhận thừa kế có trách nhiệm tiếp tục trả nợ tiền sử dụng đất theo quy định.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất trước ngày 01 tháng 3 năm 2016 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận (hoặc theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định của pháp luật) đến hết ngày 28 tháng 02 năm 2021. Quy định này không áp dụng đối với số tiền sử dụng đất thanh toán nợ mà hộ gia đình, cá nhân đã nộp vào ngân sách nhà nước. Kể từ ngày 01 tháng 3 năm 2021 trở về sau thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền sử dụng đất còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

+ Đối với hộ gia đình, cá nhân đã được ghi nợ tiền sử dụng đất từ ngày 01 tháng 3 năm 2016 đến trước ngày 10 tháng 12 năm 2019 thì tiếp tục thanh toán tiền sử dụng đất còn nợ theo số tiền ghi trên Giấy chứng nhận đã được xác định theo đúng quy định  trong thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất.

Quá thời hạn 05 năm kể từ ngày ghi nợ tiền sử dụng đất thì hộ gia đình, cá nhân phải thanh toán số tiền còn nợ theo chính sách và giá đất tại thời điểm trả nợ.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về vấn đề Trình tự, thủ tục thanh toán, xóa nợ tiền sử dụng đất. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo số hotline: #2 hoặc #@gmail.com