Trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận ĐKKD

Khi bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền thu hồi giấy phép kinh doanh thì hộ kinh doanh buộc phải dừng tất cả mọi hoạt động kinh doanh của mình. Do đó để tránh việc hộ kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì chủ hộ kinh doanh cần nắm rõ các trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo pháp luật quy định.

Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng các trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo luật định.

Thu hồi giấy đăng ký kinh doanh

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện yêu cầu hộ kinh doanh làm lại hồ sơ để được xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Hộ kinh doanh có thể gộp các nội dung thay đổi hợp pháp của các lần đăng ký thay đổi sau đó trong một bộ hồ sơ để được cấp một lần đăng ký thay đổi mới.

Trong trường hợp hộ kinh doanh kinh doanh ngành nghề bị pháp luật cấm bị cơ quan có thẩm quyền phát hiện thì Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện ra thông báo về hành vi vi phạm và ra quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.

Ngừng hoạt động kinh doanh quá 06 tháng liên tục mà không thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đăng ký và Cơ quan thuế

Trường hợp khác theo quyết định của Tòa án, đề nghị của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của luật

Hộ kinh doanh không gửi báo cáo theo quy định tại khoản 6 Điều 16 Nghị định 01/2021 đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày hết hạn gửi báo cáo hoặc có yêu cầu bằng văn bản.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về các trường hợp hộ kinh doanh bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2 hoặc #@gmail.com để được các luật sư của Hồng Minh hỗ trợ trực tiếp.