TX. Bến Cát: Nỗ lực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế

Năm 2016, TX.Bến Cát phấn đấu tổng giá trị sản xuất đạt 82.125,9 tỷ đồng, tăng 19,5% so với năm 2015; mức tăng trưởng bình quân là 21,7%; thu nhập bình quân đầu người đạt 75,7 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 1.090,980 tỷ đồng, tăng 12,34% so với dự toán tỉnh giao năm 2015. Trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp chiếm 82,33%, dịch vụ chiếm 17,12% và nông nghiệp chiếm 0,55%.
  • TX.Bến Cát: Hạ tầng làm động lực phát triển
  • Khu đô thị Mỹ Phước 4 – Miền đất giàu tiềm năng, giá rẻ
  • Giới thiệu khu đô thị và công nghiệp Mỹ Phước

 
THOẠI PHƯƠNG
 
Tại Đại hội lần thứ XI (nhiệm kỳ 2015-2020), Đảng bộ TX.Bến Cát đã đề ra các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội; trên lĩnh vực kinh tế, chú trọng phát huy tiềm năng, lợi thế kinh tế công nghiệp. Thành công của đại hội đã tạo được không khí thi đua lao động, sản xuất và kinh doanh trong các tầng lớp nhân dân và doanh nghiệp trên địa bàn TX.Bến Cát, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XI.
 
Thực hiện hiệu quả các giải pháp
 
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TX.Bến Cát lần thứ XI, mục tiêu tổng quát của kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội là tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững; khai thác có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đồng thời đẩy mạnh tiến trình đô thị hóa của thị xã. Thị xã phấn đấu đến năm 2020 trở thành quận Bến Cát thuộc thành phố Bình Dương; tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân 5 năm là 21 – 23%; trong cơ cấu kinh tế, công nghiệp chiếm 78%, dịch vụ 21,5% và nông nghiệp 0,5%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 128 triệu đồng/năm…
Ông Nguyễn Hồng Khanh, Bí thư Thị ủy Bến Cát, cho biết trong năm 2015, thị xã đã đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức cao 19,9%; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã đã đề ra; đồng thời thu hút được nhiều dự án đầu tư trong và ngoài nước đến đầu tư trên địa bàn. Đối với công tác xây dựng cơ bản, nhìn chung đã đáp ứng nhu cầu, nhiệm vụ của địa phương; trong khi đó tình hình thu chi ngân sách vượt kế hoạch được giao. Để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2016 và tạo đà cho việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm (2015-2020), thị xã đã và đang triển khai một số giải pháp thực hiện để tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế cao theo hướng ổn định, bền vững.
 
Phấn đấu từ đầu nhiệm kỳ
 
Trong 5 năm tới, trên lĩnh vực công nghiệp, TX.Bến Cát sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách ưu đãi đến các doanh nghiệp trên địa bàn; đồng thời tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho các chủ đầu tư triển khai những dự án thuộc danh mục khuyến khích đầu tư, hạn chế tối đa những ngành nghề sử dụng nhiều lao động, có nguy cơ ô nhiễm môi trường… Thị xã cũng sẽ giải quyết nhanh các trường hợp xin thỏa thuận địa điểm đầu tư để doanh nghiệp sớm triển khai thực hiện dự án.
 
Đối với lĩnh vực thương mại – dịch vụ, thị xã tập trung giải quyết nhanh các trường hợp xin cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; cùng với đó khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào các hoạt động kinh doanh, loại hình dịch vụ trên địa bàn. Địa phương cũng tổ chức lập lại trật tự kinh doanh mua bán trên địa bàn nhằm góp phần bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm; bên cạnh đó hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai chương trình bán hàng bình ổn giá cho nhân dân và người lao động tại các khu công nghiệp trên địa bàn…
 
Theo lãnh đạo TX.Bến Cát, với những mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn đang nỗ lực lao động sản xuất, kinh doanh để hoàn thành kế hoạch, góp phần xây dựng thị xã ngày càng phát triển.
 
 
                                                                                                                                 ( Nguồn: Báo Bình Dương )