Xử Phạt Hành Chính Đối Với Hành Vi Trốn Thuế

 Theo quy định của pháp luật hiện hành (áp dụng từ ngày 5/12/2020) thì mức xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế tương đối cao. Do đó, người nộp thuế cần chú ý để không rơi vào trường hợp bị phạt bởi hành vi trốn thuế. Trong bài viết dưới đây, vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng mức xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế theo quy định mới nhất của pháp luật hiện hành.

Phạt tiền 1 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế. Có từ một tình tiết giảm nhẹ trở lên khi thực hiện một trong các hành vi vi phạm sau đây:

Phạt tiền 1,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế. Thực hiện một trong các hành vi quy định nêu trên mà không có tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ.

Phạt tiền 2 lần số thuế trốn đối với người nộp thuế. Thực hiện một trong các hành vi quy định nêu trên mà có một tình tiết tăng nặng.

Phạt tiền 2,5 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế. Thực hiện một trong các hành vi quy định nêu trên có hai tình tiết tăng nặng.

Phạt tiền 3 lần số tiền thuế trốn đối với người nộp thuế. Thực hiện một trong các hành vi quy định nêu trên có từ ba tình tiết tăng nặng trở lên.

"<yoastmark

–  Buộc nộp đủ số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước. Trường hợp hành vi trốn thuế theo quy định nêu trên đã quá thời hiệu xử phạt thì người nộp thuế không bị xử phạt về hành vi trốn thuế. Nhưng người nộp thuế phải nộp đủ số tiền thuế trốn. Tiền chậm nộp tính trên số tiền thuế trốn vào ngân sách nhà nước theo thời hạn quy định.

–  Buộc điều chỉnh lại số lỗ, số thuế giá trị gia tăng đầu vào. Được khấu trừ trên hồ sơ thuế (nếu có) đối với hành vi quy định.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về mức xử phạt hành chính đối với hành vi trốn thuế. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn, hướng dẫn. Quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2. Hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.