Xử Phạt Hành Chính Hành Vi Vi Phạm Liên Quan Đến Hồ Sơ Khai Thuế

Nghị định 125/2020/NĐ-CP Nghị định của chính phủ có hiệu lực từ ngày 05/12/2020; thì mức phạt đối với hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ khai thuế là tương đối cao. Do đó để tránh việc người nộp thuế bị cơ quan có thẩm quyền xử phạt về hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ khai thuế; người nộp thuế cần chú ý thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế. Trong bài viết dưới đây; vbatdongsan xin tư vấn đến các quý khách hàng một số quy định của pháp luật về xử phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ khai thuế.

–  Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.500.000 đồng đối với hành vi khai sai; khai không đầy đủ các chỉ tiêu trong hồ sơ thuế. Nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế. Trừ hành vi quy định tại khoản 2 Điều 12 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

–  Phạt tiền từ 1.500.000 đồng đến 2.500.000 đồng đối với hành vi khai sai; khai không đầy đủ các chỉ tiêu trên tờ khai thuế. Các phụ lục kèm theo tờ khai thuế nhưng không liên quan đến xác định nghĩa vụ thuế.

–  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

–  Phạt cảnh cáo đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày; có tình tiết giảm nhẹ.

–  Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 30 ngày. Trừ trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này.

–  Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày.

–  Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

–  Phạt tiền từ 15.000.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế. Có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế. Tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước trước thời điểm cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế; thanh tra thuế hoặc trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản về hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế theo quy định tại khoản 11 Điều 143 Luật Quản lý thuế.

–  Trường hợp số tiền phạt nếu áp dụng theo khoản này lớn hơn số tiền thuế phát sinh trên hồ sơ khai thuế thì số tiền phạt tối đa đối với trường hợp này bằng số tiền thuế phát sinh phải nộp trên hồ sơ khai thuế nhưng không thấp hơn mức trung bình của khung phạt tiền quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định 125/2020/NĐ-CP.

Trên đây là một số nội dung tư vấn của vbatdongsan chúng tôi về xử phạt hành chính đối với một số hành vi vi phạm liên quan đến hồ sơ khai thuế. Nếu quý khách hàng còn có câu hỏi hay băn khoăn nào khác cần được tư vấn; hướng dẫn, quý khách vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua số hotline: #2; hoặc #@gmail.com để được các luật sư của chúng tôi tư vấn và hỗ trợ trực tiếp.